T.C.
BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ


16-17 MAYIS 2017
KAHRAMANMARAŞ

AR-GE MERKEZLERİ
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi” nin temel amacı, sayıları 500’e yaklaşan Ar-Ge Merkezlerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması ve yönetimsel yetkinliklerinin geliştirilmesidir.

DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI


“Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi” kapsamında sunulacak iyi uygulamaların ön eleme süreci tamamlanmıştır. Alanında uzman 6 kişilik bir Jüri Heyeti tarafından yapılan değerlendirme süreci sonunda başvurusu yapılan 65 projeden 28’i başarılı bulunarak ön eleme aşamasını geçmiştir.

SONUÇLARI İNDİR

SUNUM PROGRAMI

AR-GE MERKEZLERİ YÖNETİMSEL UYGULAMA KATEGORİLERİ

    *  Ar-Ge Merkezlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması
    *  Ar-Ge Merkezlerinin Yönetimsel Yetkinliklerinin Geliştirilmesi
    *  Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Uygulama Fırsatlarının Değerlendirilmesi
    *  Ar-Ge Merkezleri Arasındaki Etkileşimin Artırılması
    *  İyi Uygulamaların Tüm Ar-Ge Merkezlerine Yaygınlaştırılması

AR-GE
YÖNETİMSEL UYGULAMA KATEGORİLERİ

AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ AŞAĞIDAKİ YÖNETİMSEL UYGULAMA KATEGORİLERİNDE İCRA EDİLECEKTİR.

* KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
* AR-GE YÖNETİMİ
* GİRİŞİMCİLİK
* FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
* PROJE YÖNETİMİ